הנהלה

יו"ר הדירקטוריון

חברת מבני תעשייה בע"מ פועלת תחת ההנהגה היצירתית והמהימנה של יו"ר הדירקטוריון, מר אליעזר פישמן.

מר פישמן, רואה חשבון מוסמך בהשכלתו, בעל עניין בחברות ישראליות מרובות.

מר פישמן הינו בעל שליטה במגוון חברות בתחום הנדל"ן, התקשורת, הקמעונאות, התעשייה והמסחר והינו אחד מאנשי העסקים בעלי השפעה משמעותית בחיי הכלכלה הישראלית.

מנכ"ל החברת מבנה

דוד זבידה, רואה חשבון מוסמך, מנכ"ל כלכלית ירושלים, מנכ"ל מבני תעשיה ומנכ"ל דרבן.
במשך 8 שנים היה שותף אחראי תחום נדל"ן במשרד Ernst & Young. במסגרת עיסוקיו הובלה והנפקת חברות בארץ ובחו"ל, ייעוץ לגופים מוסדיים ופיננסיים בנוגע לבחינתן וביצוען של השקעות והובלת גופים בינלאומיים להשקעות בארץ ובעולם.
החל משנת 2014 מכהן מר זבידה כמנכ"ל החברה וזאת במקביל לכהונתו כמנכ"ל החברות כלכלית ירושלים בע"מ ודרבן השקעות בע"מ, אשר החל משנת 2014 פועלות תחת מטה הנהלה משותף.