הנהלה

יו"ר הדירקטוריון

חברת מבני תעשייה בע"מ פועלת תחת ההנהגה היצירתית והמהימנה של יו"ר הדירקטוריון, מר אליעזר פישמן.

מר פישמן, רואה חשבון מוסמך בהשכלתו, בעל עניין בחברות ישראליות מרובות.

מר פישמן הינו בעל שליטה במגוון חברות בתחום הנדל"ן, התקשורת, הקמעונאות, התעשייה והמסחר והינו אחד מאנשי העסקים בעלי השפעה משמעותית בחיי הכלכלה הישראלית.

מנכ"ל החברת מבנה

דוד זבידה, רואה חשבון מוסמך, מנכ"ל כלכלית ירושלים, מנכ"ל מבני תעשיה ומנכ"ל דרבן.
במשך 8 שנים היה שותף אחראי תחום נדל"ן במשרד Ernst & Young. במסגרת עיסוקיו הובלה והנפקת חברות בארץ ובחו"ל, ייעוץ לגופים מוסדיים ופיננסיים  בנוגע לבחינתן וביצוען של השקעות והובלת גופים בינלאומיים להשקעות בארץ ובעולם.
בשנת 2012 מונה לתפקיד מנכ"ל חברת דרבן והחל משנה זו ניווט את פעילות החברות להאחדת מטה הפעילות העסקית לכדי קבוצה תפעולית אחת. תהליך זה הושלם בינואר 2014 עם איחודן של שלושת החברות למטה ניהולי משותף בהנהגתו בקבוצת מבנה.